• Couper court à; arrêter tout court
    Chặn đứng cuộc cãi cọ
    couper court à la dispute

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X