• Barrer; barricader; couper; arrêter; bloquer; stopper; endiguer; intercepter
  Chặn cửa
  barrer la porte
  Chặn cơn sốt
  couper la fièvre
  Chặn quả bóng
  arrêter le ballon
  Chặn quân địch lại
  stopper l'ennemi
  Chặn bức thư
  intercepter une lettre
  Chặn một tai hoạ
  endiguer un mal
  bắn chặn
  tir de barrage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X