• Se gausser de; se moquer de; rire au nez de; faire un pied de nez à
  Người ta chế nhạo anh chàng khoác lác
  on se gausse du fanfaron
  Thằng chế nhạo ông già
  le gamin fait un pied de nez au vieillard
  lời chế nhạo
  moquerie ; quolibet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X