• (tiếng địa phương) dartre
  (thực vật học) souchet de Malacca
  (lạm) jonc
  Louche; bigle; strabique
  cái đo mắt lác
  (y học) strabimètre
  người lác
  (y học) strabique
  tật lác
  (y học) strabisme
  thủ thuật chữa lác
  (y học) strabotomie

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X