• Oblique
  Mặt trời chếch bóng
  les rayons obliques du soleil
  Nhìn chếch
  regarder dans une direction oblique ; regarder de biais
  chênh chếch
  (redoublement ; sens atténué) un peu oblique ; légèrement oblique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X