• Mort à demi; qui est dans une situation très difficile
    làm cho tôi chết dở đây
    il me fait une situation difficile

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X