• Renseigner secrètement; rancarder
  Chỉ điểm cho máy bay địch
  rancarder les avions ennemis
  Indicateur; mouchard; délateur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X