• Tout à fait incapable; qui est dans l'impossibilité
    Bài toán khó quá chịu chết không làm được
    le problème est trop difficile , il est tout à fait incapable de le faire

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X