• Accepter de causer avec ; ne pas refuser de causer avec
    ta đã chịu chuyện chàng thanh niên
    elle a accepté de causer avec le jeune homme

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X