• Accepter un châtiment
    Nếu tôi sai lời tôi xin chịu tội
    si je manquais à ma parole , j'accepterais volontiers un châtiment

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X