• (động vật học) mustélidé (nom générique)
  Fatigué
  Mỏi gối chồn chân
  avoir des jambes fatiguées
  Découragé; blasé
  Dạ chẳng chồn
  sans être fatigué

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X