• Fatigué; las; courbaturé; éreinté
    mỏi gối chồn chân
    (kỹ thuật) fatigue

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X