• Renoncer à; sabstenir de; se défaire de
    Chừa bỏ thuốc
    renoncer au tabac

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X