• Renoncer à; s'abstenir de; se défaire de
  Chừa thuốc
  renoncer au tabac
  Chừa rượu
  s'abstenir d'alcool
  Réserver
  Chừa một chỗ trên tàu hoả
  réserver une place dans le train
  Épargner; pardonner
  Nhà phê bình ấy chẳng chừa ai
  ce critique n'épargne personne

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X