• (từ cũ, nghĩa cũ) combat
    Xông pha nơi chiến trận
    s'engager dans le combat

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X