• Endroit; lieu; place
  Nơi gặp gỡ
  lieu de la rencontre
  Nơi sinh
  lieu de naissance
  Mọi nơi
  en tous lieux; en de nombreux endroits; partout
  nơi ăn chốn
  (thông tục) en
  Tin nơi bạn
  ��croire en son ami

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X