• Transvaser; transfuser
  Transporter; passer de main en main
  S'occuper exclusivement de; se spécialiser
  Chuyên về văn học
  s'occuper exclusivement de la littérature
  Chuyên nghiên cứu về sử học
  se spécialiser dans les recherches historiques
  Assid‰ment
  Khuyên học trò học cho chuyên
  conseiller aux élèves de travailler assid‰ment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X