• Élève.
  Tình thầy trò
  sentiments d'attachement entre ma†tre et élèves.
  Tour; truc.
  Trò ảo thuật
  les tours (trucs) d'un prestidigitateur;
  Thằng ấy thì đủ trò
  ce type-là sait plus d'un tour;
  Những trò như thế thì đâu thiếu
  il n'en manque pas de ces trucs;
  Đừng giở trò ra nữa
  assez de vos trucs!
  Spectacle.
  Đi xem trò
  aller au spectacle.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X