• Prendre soin de; soigner; s'occuper de; veiller sur
  Coi sóc người ốm
  prendre soin d'un malade
  Coi sóc trẻ em
  s'occuper des enfants ; veiller sur des enfants

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X