• Route; chemin; voie
  Con đường trải đá
  route empierrée
  Con đường đời
  chemin de la vie
  Con đường hạnh phúc
  voie du bonheur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X