• (động vật) crapaud
  (kỹ thuật) cliquet; encliquetage
  Con cóc líp
  encliquetage de roue libre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X