• Marée
  Con nước lên
  marée haute ; marée montante; flux
  Con nước xuống
  marée basse ; marée descendante ; reflux ; jasant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X