• Enrouler; peloter; pommer
  Rouleau
  Pelote; peloton
  Tourbillon
  (giải phẫu học) glomus
  Cuộn thừa kinh mạch
  glomus neurovasculaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X