• Conducteur de l'électricité
  độ dẫn điện
  conductance
  suất dẫn điện
  conductivité
  tính dẫn điện
  conductibilité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X