• Maltraiter; malmener
    dập liễu vùi hoa
    malmener une jeune fille; maltraiter une femme

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X