• Enfouir
  Vùi phân
  enfouir du fumier
  Máy vùi phân
  machine servant à enfouir du fumier; enfouisseur
  chất vùi
  (sinh vật học, sinh lý học) enclave
  thổ vùi
  (địa lý, địa chất) enclave; (sinh vật học, sinh lý học) inclusion

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X