• (thực vật học) saule
  Liễu rủ
  saule pleureur
  bộ liễu
  salicacées
  liễu ép hoa nài
  faire violence à une belle femme
  liễu ngõ hoa tường
  de moeurs faciles (en parlant d'une femme)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X