• Stopper; s'arrêter
  (hàng hải) étale
  tai vách mạch dừng
  les murs ont des oreilles

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X