• (từ cũ, nghĩa cũ) faire des voyages pour parlementer
    nhà du thuyết
    diplomate itinérant

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X