• Berge; terrain alluvial
  Bãi trồng dâu
  berge plantée de m‰riers
  Terrain
  Bãi đá bóng
  terrain de football
  Parc; parcage
  Bãi để xe ô-tô
  parc d'automobiles; parking
  Bãi hàu
  parc à hu†tres
  Champ
  Bãi chiến trường
  champ de bataille
  Bãi mìn
  champ de mines
  Amas
  Bãi nước bọt
  amas de salive
  Supprimer; abolir; annuler
  Bãi thuế
  supprimer un impôt
  Lever; finir
  Bãi chầu
  lever l'audience

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X