• Grille (d'un fourneau)
  Noter; mentionner; enregistrer; pointer; marquer; inscrire; relever
  Gris
  (đường sắt) aiguille
  người bẻ ghi
  aiguilleur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X