• Condiment; épice; assaisonnement
    cho gia vị
    assaisonner; condimenter; épicer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X