• Saveur; go‰t
  Vị đắng
  saveur amère
  Món ăn vị rất ngon
  mets d'un go‰t exquis
  Fumet (d'un vin)
  Substance médicamenteuse galénique
  Bài thuốc năm vị
  une ordonnance prescrivant cinq substances médicamenteuses galéniques
  vị đượm vị
  sentir
  Bài văn xuôi đượm vị thơ
  (y học) estomac
  Thuốc bổ vị
  (trang trọng) (terme de respect désignant une personne)
  Một phái đoàn gồm năm vị
  ��une délégation de cinq personnes
  Một vị tướng tài
  ��un général de talent
  Các vị thần
  par; pour
  Vị nghĩa quyên sinh
  ��sacrifier sa vie pour une juste cause
  Vị tình tha thứ cho
  ��pardonner par affection (pour quelqu'un)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X