• (từ cũ, nghĩa cũ) servir humblement
  (từ cũ, nghĩa cũ) servante
  (ít dùng) nói tắt của hầu như
  (động vật học) singe
  (giải phẩu học) pharynx
  bệnh hầu
  affections pharyngées
  hầu tước
  marquis
  tước hầu
  titre de marquis

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X