• Rester auprès de quelqu'un pour le servir
    quan hầu cận
    officier d'ordonnance

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X