• Radouber
  Ken lưới
  radoubler un filet de pêche
  Calfater
  Ken vỏ tàu thuỷ
  calfater la coupe d'un navire
  Calfeutrer
  Ken cửa sổ bằng rơm
  calfeutrer une fenêtre avec de la paille

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X