• Paille.
  Đụn rơm
  meule de paille
  nệm rơm
  paillassse
  Nhồi rơm
  ��empailler
  Phủ rơm quấn rơm
  ��pailler
  Quyền rơm vạ đá
  ��peu de pouvoir, beaucoup de responsabilités
  Người quyền rơm vạ đá
  ��lampiste.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X