• Blâmer; censurer; reprocher
    điều khiển trách
    blâme; censure; remontrance; semonce

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X