• Marmite (en terre cuite, peu profonde).
  Reprocher.
  Trách ai phụ bạc
  reprocher son ingratitude à quelqu'un
  trách nào chẳng
  rien d'étrange; rien d'étonnant si.
  Học rất lười trách nào chẳng thi hỏng
  ��il est très paresseux, rien d'étonnant s'il échoue à l'exemen.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X