• Faire une scène violente; exploser de colère
    ta làm dữ với chồng
    elle fait une scène de violence avec son mari

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X