• Servir les intérêts de; faire le jeu de
  Làm lợi cho đất nước
  servir des intérêts de la patrie
  Làm lợi cho ai
  faire le jeu de quelqu'un

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X