• Dune humeur facile
  Người lào quào
  homme dune humeur facile
  Sommairement; sans soin
  Làm ăn lào quào
  travailler sans soin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X