• Commencer à s'éclairer
    Thành phố đã lên đèn
    la ville a commencé à s'éclairer

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X