• Rue; ville
  Phố hàng đường
  rue du surce
  cửa hiệu một phố
  avoir pignon sur rue
  Ra phố
  aller en ville
  (địa phương) boutique
  Vào phố mua hàng
  entrer dans une boutique pour faire ses achats

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X