• (từ cũ, nghĩa cũ) obliger les gens à payer plus qu'on ne doit
    Lạm bổ thuế
    obliger les gens à payer l'impôt plus qu'on le doit

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X