• Impôt ; taxe ; contribution ; droit.
  Thuế nông nghiệp
  impôt agricole ;
  Thuế hàng xa xỉ
  taxe de luxe ;
  Nhân viên sở thuế
  fonctionnaire des contributions ;
  Thuế hải quan
  droit de douanes ;
  Thuế thả neo
  droit d'ancrage ;
  Thuế nhập khẩu
  droit d'importation ; droit d'entrée ;
  Thuế xuất khẩu
  droit d'exportation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X