• Empiéter sur; mordre sur
  Chi tiêu lạm vào vốn
  dépenses qui mordent sur le capital
  Abusivement
  Từ dùng lạm
  mot employé abusivement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X