• Calme; tranquille
  Biển lặng
  mer calme
  Silencieux; muet
  Đêm lặng
  nuit silencieux
  (âm nhạc) silence; pause
  Lặng đi sợ
  muet de peur
  Đứng lặng
  rester coi
  Lẳng lặng
  (redoublement) en silence ; silencieusement
  lặng như tờ
  silence absolu ; silence de mort ; on entendrait une mouche voler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X