• En désaccord; disparate
  Gia đình lủng củng
  famille en désaccord ; ménage disparate
  Rocailleux; raboteux; heurté
  Văn lủng củng
  style rocailleux ; style raboteux ; style heurté
  Dissonant
  Hoà âm lủng củng
  harmonies dissonantes
  lủng ca lủng củng
  (redoublement ; sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X