• Maison commune (du village)
  Xem thi đình
  Ciel de moustiquaire
  Arrêter; suspendre; ajourner
  (từ cũ, nghĩa cũ) pavillon; kiosque
  bao giờ cây cải làm đình
  quand les poules auront des dents

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X